Kurzy základnej poslušnosti psov všetkých plemien

Najbližší skupinový kurz, pod vedením Vierky Lehoťákovej, začína 7.9.2019.

Ak sa do začiatku kurzu nestihnete prihlásiť, v prípade dostatočného záujmu (minimálne 5 cvičiacich dvojíc) bude otvorený ďalší kurz. O termínoch otvorenia ďalšieho kurzu sa môžete kedykoľvek informovať u vedúcich kurzov.
Začiatok nasledujúceho kurzu je plánovaný na január 2020, alebo podľa záujmu účastníkov.

Základné informácie:

  • kurzy prebiehajú v priestoroch výcvikového areálu v Devínskej Novej Vsi pod vedením skúsených výcvikárov
  • dĺžka kurzu je cca 3 mesiace (25 výcvikových hodín)
  • výcvik prebieha 2x v týždni v utorok a v nedeľu
  • platba za kurz vopred
  • náplňou kurzu sú najmä základné cviky poslušnosti psa so zameraním na ovládateľnosť psa v každodenných situáciach
  • kurz je ukončený skúškou SOP (skúška ovládateľnosti psa - nie je povinná), po úspešnom absolvovaní tejto skúšky majiteľ psa obdrží osvedčenie o absolvovaní skúšky (na základe tohto osvedčenia niektoré mestské časti poskytujú zľavu z dane za psa)
  • kurzu sa môžu zúčastniť všetky druhy psov bez ohľadu na vek (s PP aj bez PP)
  • výcvikové pomôcky: obojok, mäkké vodítko cca 1 m dlhé, dlhé ľahké stopovacie vodítko (10 m), loptička na šnúrke alebo iná obľúbená hračka psa, odmeny pre psa (najlepšie mäkké pamlsky, napr. nakrájané párky, syr)

Individuálny výcvik psov / výcvik podľa špeciálnych požiadaviek majiteľa - podľa dohody.

Skupinový kurz pod vedením Tibora Štvrteckého prebieha kontinuálne.

Kontakt

Viera Lehoťáková 0904 992 890
Alica Stopková 0910 560 508
Tibor Štvrtecký 0905 509 919