Skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku IGP

V roku 2019 sa na našom cvičisku uskutočnia skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku IGP v termíne 20.10.2019.
Pre bližšie informácie a prihlasovanie nás kontaktujte.