Skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku IGP

V roku 2020 sa na našom cvičisku uskutočnia skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku IGP v termíne 26.4.2020.
Pre bližšie informácie a prihlasovanie nás kontaktujte.

Nový termín skúšok je 21.6.2020. Viac informácií tu